Metoder

I denne teksten vil vi fortelle litt om hva slags designfilosofi som ligger bak En for alle og hvilke metodiske grep vi har valgt. Disse grepene er valgt for å kunne lage en laiv som ligger så tett opp til vår visjon som mulig.

Generering av kultur og karakterer

Hendelsene på makronivå er satt på forhånd av organisatorene. Dette legger visse føringer for kulturen. Videre er familiegrupperingene og deres tabuer satt på forhånd, noe som gir visse føringer for relasjonene. Utover dette genereres kulturen av spillerne i workshopen i april, mens relasjonene utbroderes i workshopen dagen før laiven. Begge workshopene fasiliteres av organisatorene. Vi oppfordrer til å ta med gjenstander som kan inspirere kulturen, f.eks instrumenter, symboler og andre props.

Aktbrudd

Laiven en for alle er inndelt i tre akter med aktbrudd. Aktbruddene representerer 5-15 år i tid. Det vil på forhånd være satt hvilke hendelser som skjer på makronivå i løpet av årene. På individnivå vil spillerne selv utarbeide historien. Når aktene avsluttes vil spillerne gå gjennom en «tidstunnel» for å hjelpe dem å finne inspirasjon til dette. Som hovedregel vil en familie om gangen forlate aktene og gå inn i tidstunnelen. Tidstunnelen består av audiovisuelle inntrykk som representerer årene som går. Det vil også i visse tilfeller være mulig å legge igjen eller ta med seg gjenstander som har hatt betydning i karakterens liv inne i tidstunnelen. Etter tidstunnelen vil arrangørene lede en kort workshop før spillerne på egen hånd kan utvikle karakteren til neste akt.

Generasjonsskifter

I første akt kommer det til å være til stede barn som deretter blir voksne i andre akt. Disse spilles av et barn (eller en dukke) i første akt og rolles overtas så av en voksen spiller 15 år senere. De spillerne som skal overta en rolle i 2. akt er til stede som tilskuere i første akt.

Videre kommer noen roller til å dø mellom 2. og 3. akt. Spillerne av disse rollene vil være til steder som skygger i tredje akt. Spillerne som er tilskuere kan ikke ta del i normalt spill men kan ta del i flashforward scener.

Ikke-kronologiske scener (flashbacks/flashforwards)

Det er mulig å gå til et bestemt område under laiven for å spille ut scener som foregår i fremtid eller fortid. I disse scenene kan spillere som ikke deltar i den nåværende akten være med. Disse scenene representerer hvordan en karakter ser for seg at en hendelse vil bli eller var. Scenene kan være kontrafaktiske. Flashforwards er ikke å anse som «skjebner» (altså kan den faktiske handlingen i fremtiden kan avvike fra en slik flashforward-scene).

Transparens

En for alle er en transparent laiv. Alle hendelser som skal inntreffe på makronivå er satt på forhånd og vil være offentlig informasjon på forhånd. Hendelser på mikronivå improviseres av spillerne i løpet av laiven. Spillerne oppfordres til å dele informasjon før laiven og i aktbruddene for å sammen kunne skape en mest mulig interessant historie.

Abstraksjon

Denne laiven er ikke en allegori på en bestemt historisk hendelse. Likevel er laiven inspirert av hvordan mennesker i ulike sammenhenger kjemper en kamp om narrativet rundt en historisk hendelse. Laiven er satt til en low fantasy setting for å frigjøre oss fra en historisk kontekst og heller fokusere på de mellommenneskelige relasjonene i et samfunn hvor man kollektivt forsøker å styre narrativet.

Scenografi

I hovedsak vil det man ser være det det er i denne laiven. Siden laiven er satt til low fantasy finnes det ikke noen krav til «historisk korrekthet».

Sikkerhet

En for alle er ikke en laiv som sikter mot å presse spillernes grenser. Vi vil sørge for at alle behov som mat, vann og søvn blir dekket for alle, slik at vi har uthvilte spillere som kan fokusere på sitt rollespill. Det legges ikke opp til voldelig rollespill, men skulle det likevel oppstå slagsmål e.l., legger vi opp til at spillerne selv kommer til enighet om utfallet av disse slik at man sammen skaper en best mulig historie. Det vil være egne regler for hvordan man rollespiller eventuelle intime scener på en trygg måte. Disse blir gjennomgått på workshopene. Laiven vil videre benytte reglene «kutt» og «brems» som gir en hvilken som helst spiller muligheten til å når som helst stoppe laiven dersom han/hun skulle oppleve at det er ubehagelig å spille.

Kostymebruk

URV har tradisjonelt hatt svært enkle kostymekrav. Vi legger opp til dette også denne gangen. Vi ønsker å diskutere hva slags kostymer spillerne ønsker på workshopen 7. april.