Spilleregler

Sikkerhet

Dersom en situasjon er i ferd med å eskalere eller har eskalert til å være så ubehagelig for en spiller at han/hun ikke ønsker å fortsette kan man benytte sikkerhetsordene Kutt eller Brems. Alt fra psykisk stess til rene fysiske eller praktiske situasjoner kan utløse sikkerhetsordene.

Kutt innebærer at laiven avbrytes. Brems innebærer "ta et skritt tilbake" og andre spillere som spiller mot den som sier "Brems" må nedskalere spillet sitt.

Dersom langvarig psykisk stress/utmattelse gjør at du trenger en pause men situasjonen ikke er akutt, er det mulig å diskret forlate spillområdet og ta kontakt med en arrangør for å få en pause med en kopp te og en prat.

Vold

Dersom det kommer til en slosskamp eller annen voldelig situasjon mellom karakterer spilles denne ut på en så troverdig måte som mulig uten at det kommer til farlige situasjoner. Hvem som går seirende ut av bataljen er opp til "gentlemans agreement" mellom spillerne. Vi har tillit til at spillerne vil prioritere den gode historien fremfor å la sin karakter "vinne". Den som initierer eller eskalerer en slik scene har hovedansvaret for å ivareta sikkerheten. Vi anbefaler å avtale off-game med en annen spiller dersom man planlegger en voldelig scene.

Sex

Dersom det kommer til sex mellom karakterer skal det spilles ut med en substitusjoneffekt. Vi benytter en forenklet versjon av "Ars Amandi". Spillerne berører hverandres underarmer med hendene og holder øyenkontakt mens dette skjer. Vanligvis sitter man vendt mot hverandre. Man kan spille ut dette for så lenge karakterene har sex og teknikken åpner for gjensidig spill rundt hvordan man utfører berøringen (forsiktig, hardt, nervøst osv) og blikket (intenst, unnvikende osv). Det er ikke tillatt å berøre andre kroppsdeler enn underarmene. Kutt og brems gjelder på vanlig måte.

Seksuelle overgrep skal ikke spilles spontant i laiven, men kan spilles på dersom det er avtalt på forhånd mellom spillerne. Spillerne kan selv velge om de da ønsker å symbolisere overgrepsscenen med forenklet Ars Amandi eller ikke.

Alkohol

Laiven er alkoholfri. Beruselse kan rollespilles. Det benyttes "paddet" alkohol i den grad rollene har tilgang til alkohol. Dette er drikkevarer som smaker strekt men som ikke inneholder alkohol.

Etter at laiven er over er det afterlaiv. Dette er en fest og det er vanlig å drikke alkohol. Det blir ikke anledning til å handle noe mellom laiven og afterlaiven så du må ta med evt drikkevarer på forhånd.

Metateknikker

Laiven benytter tre metateknikker i andre akt, alle i et eget rom (såkalt Blackbox). Det er mulig å invitere andre spillere til blackboxen for å spille scener fra fortiden eller fremtiden. I blackboxen er det tilgang til enkelt lys og lydutstyr som kan brukes til å sette stemningen i scenen. Man inviterer andre spillere til Blackboxen ved å tilby dem en fjær. Fargen på fjæren indikerer hva slags scene som skal spilles. Kutt og brems gjelder på vanlig måte ved blackbox-scener.

Rød fjær (stemmer i hodet)

Inviter med spillere som du presenterer for et dilemma. De andre spillerne er "stemmer i hodet" på den som har dilemmaet, og argumenterer spil som denne personen ser for seg at karakterene til stemmene i hodet ville argumentert i saken. Karakterene får ikke kjennskap til dilemaet, men dette kan være en god måte å lekke ut informasjon til

Hvit fjær (flashback/flashforward/drøm)

Spiller ut en abstrakt scene om hvordan en karakter husker fortiden, ser for seg fremtiden eller drømmer/tenker/håper at noe er/var/vil bli. Dette foregår kun i hodet til karakteren til den som setter scenen.

Svart fjær (skjebne)

Spiller ut en scene om noe som kommer til å skje i fremtiden. Scenen etterfølges av en samtale om implementering av scenen. Hovedpoenget er å avgjøre skjebner som blir spilt ut på et bestemt tidspunkt i laiven men det er også mulig å avtale at skjebnen finner sted mellom aktene, evt på et senere tidspunkt enn det som vi spiller ut i laiven dersom man ikke ønsker å spille på den.