Visjon

Vi vil utforske hvordan et samfunn fremstiller sin egen fortid for å støtte opp under sin identitet -- hvordan tidligere synder glemmes og bragder glorifiseres. Hvor mye er sannheten verd, når enheten står på spill?

Historien i En for alle er en rammefortelling med mye dramatikk. Laiven skildrer det lille samfunnet på tre avgjørende tidspunkter i samfunnets historie.

En for alle er en laiv for alle: nybegynnere og erfarne laivere. Ulverytternes venner lager laiver i «low fantasy»-setting. Innenfor denne settingen vil vi fokusere på innlevelse, metateknikker, rolleoppbygning og følelser. Det kommer ikke til å bli sverdkamp med orker.

Vi ønsker også å bygge kulturen vi skal skildre sammen med spillerne. Det gjør vi først og fremst gjennom workshops. Dette betyr også at det forventes at spillerne bidrar aktivt til utformingen av kulturen, gjerne gjennom historier, folklore, musikk, design og lignende. Vi har ikke noe behov for å skildre en kultur vi selv har funnet på i laiven, og tror kulturen blir både mer levende og mer givende dersom spillerne har større grad av eierskap til den.